Wyszukaj:
 
 
 
 
 
 
 
 
Obecnie
   
POLITYKA JAKOŚCI
W Naszej Polityce Jakości głównym celem jest stałe dążenie do doskonałości i niezawodności
oferowanych usług.
 

 

 

• Wysoka jakość usług potwierdzona Certyfikatami 
• Dokładne rozpoznanie wymagań i oczekiwań Klientów
• Pprowadzenie analizy nowych technologii pod kątem ich przydatności dla podnoszenia jakości
• Wwspółpraca tylko ze sprawdzonymi dostawcami, będącymi w stanie sprostać naszym wymaganiom
• Zzapewnienie pełnej odpowiedzialność wszystkich pracowników za jakość
• Kkształtowanie u pracowników świadomości, że każdy z nich jest odpowiedzialny za jakość
• Krótkie terminy realizacji zamówień
• Stałe poprawianie jakości usług zgodnie z ustalonymi standardami
• Rozpoznawanie i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom Klientów
• Stosowanie procedur zapewniających powtarzalność realizowanych procesów
• Doskonalenie metod pracy oraz podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników
• Fachowe doradztwo techniczne

Polityka jakości  jest znana i w pełni popierana przez pracowników spólki 
Alures Sp. z o.o. oraz podana do wiadomości firmom współpracującym z nami.
Prezes Zarządu
Adam Ataman
 
   
   
WYNAJEM BILBORDÓW.PL Wyszukiwarka nośników billboardowych w Polsce - Twoja reklama na billboardzie.
 

© 2010 Alures.pl | Warunki prawne

 realizacja: easolution
czas na nowe rozwiązania reklamowe
Alures Sp. z o.o. - 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 2A, POLSKA,
tel: + 48 17 871- 13-13, fax: + 48 17 871- 16-11, NIP:817-186-16-62
Regon: 180000 Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN , e-mail
:alures@alures.pl