Wyszukaj:
 
 
 
 
 
 
 
 
Obecnie
Odwiedza nas 1 gość
   
WARUNKI PRAWNE
 
Wydawcą serwisu www.alures.pl jest firma Alures Sp. z o.o., z siedzibą w Boguchwale k/Rzeszowa przy ul. Technicznej.

Internetowy Serwis www.alures.pl  jest bezpłatnym serwisem internetowym, kierowanym do obecnych i przyszłych Klientów w Alures Sp. z o.o.

Alures Sp. z o.o.  dołożyłastarań, aby materiały zawarte na stronie www.alures.pl w postaci wszelkiego rodzaju elementów tekstowych i graficznych, pochodziły z rzetelnych i wiarygodnych źródeł. Nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za prawdziwość, aktualność i kompletność przedstawianych w serwisie publikacji i danych. Tym samym, nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy i pominięcia, a przede wszystkim za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji dostępnych w Serwisie.

Alures Sp. z o.o. informuje, że dane zawarte na stronach niniejszego miejsca sieciowego oraz stronach z nim zlinkowanych służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym. Przewidziane zostały okresowe aktualizacje serwisu www.tarpom.com.pl, niemniej Alures Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przeprowadzania zmian w zawartości części lub całości serwisu, w terminie wybranym przez siebie, bez konieczności uprzedzania Użytkowników.

Najwyższymi restrykcjami objęte zostaną wszelkie działania, naruszające prawo autorskie oraz prawo znaku towarowego Alures Sp. z o.o. oraz zależnych. Bez pisemnej zgody wydawcy Portalu zabrania się kopiowania i przetwarzania części lub całości zawartych w www.alures.pl materiałów, powielania rozwiązań informatycznych, linkowania do stron www.alures.pl.

Informacje z formularza kontaktowego wykorzystywane będą do przygotowania wstępnej oferty oraz nawiązania kontaktu z Użytkownikiem. Zarówno te, jak i wszelkie inne informacje są przetwarzane i przechowywane z zachowaniem należytych norm bezpieczeństwa i poufności oraz zgodnie z przepisami polskiego prawa.

Przekazanie Alures Sp. z o.o. adresu e-mail Użytkownika i wyrażenie zgody na wykorzystanie go w celach korespondencyjnych jest warunkiem rozpoczęcia rozpatrywania zapytań ofertowych. Informacje dotyczące złożonego zapytania będą kierowane do Użytkownika drogą elektroniczną, telefonicznie, ewentualnie pocztą.

Gromadzonych danych Alures Sp. z o.o. nie sprzedaje, nie odstępuje i nie wypożycza innym podmiotom i instytucjom. Odstępstwo od tej reguły może nastąpić wyłącznie za wyraźną zgodą Użytkownika.

W sporadycznych przypadkach Serwis korzysta z technologii zwanej "cookies", która poprzez serwer HTTP, obsługujący domenę www.alures.pl  zapisuje na komputerze Użytkownika krótkie notatki, ułatwiające w przyszłości identyfikację Użytkownika. Możliwe jest wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji obsługi "cookies", bez konsekwencji w postaci jakichkolwiek utrudnień w poruszaniu się po Serwisie.

Do informacji osobowych i telefoniczno-adresowych mają dostęp wyłącznie osoby odpowiednio do tego przygotowane i na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r. nr 100, poz. 1024).

Alures Sp. z o.o. odpowiada wyłącznie za Politykę Prywatności własnego Internetowego Serwisu www.pbbesta.pl.. Nie ponosi odpowiedzialności za ochronę danych osobowych w innych Serwisach, w szczególności tych wydawców, których strony internetowe odsyłają za pomocą linków do Witryny www.pbbesta.pl , jak również tych, których linki znajdują się na www.alures.pl.

Alures Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami przedłożonej Polityki Prywatności zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zarząd Alures Sp. z o.o.

 
 
   
   
Niskonakładowa Drukarnia Cyfrowa KINROSS - www.zamowdruk.pl Wizytówki, Ulotki A5, A6, Dl, Foldery A4 - drukujemy w 24 h.
 

© 2010 Alures.pl | Warunki prawne

 realizacja: easolution
czas na nowe rozwiązania reklamowe
Alures Sp. z o.o. - 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 2A, POLSKA,
tel: + 48 17 871- 13-13, fax: + 48 17 871- 16-11, NIP:817-186-16-62
Regon: 180000 Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN , e-mail
:alures@alures.pl